Porno Pact

product informatie

Deze e-cursus is nog in ontwikkeling.

Deze e-cursus is enig in zijn soort en richt zich voornamelijk op pornokijkers, pornokijkers met een religieuze achtergrond en pornokijkers in het algemeen die van porno kijken af willen komen.
Omdat er vaak schaamte is bij deze problematiek is een online programma een laagdrempelige manier om toch te werken aan herstel binnen je relatie. De kwaliteit en diepgang is hetzelfde als mondelinge coaching.