Donaties

Steeds vaker vragen personen en bedrijven of ze kunnen doneren aan De Passiecoach Nederland om het werk en de visie daarachter een boost te geven.

Doneren kan met onderstaand formulier.

Er is veel seksuele nood onder christenen. Dat merken wij aan de dagelijkse e-mailvragen, chatgesprekken en coachingsgesprekken. Men zit klem tussen het aangeleerde negatieve denken over seksualiteit en het verlangen om van intimiteit iets moois te maken zonder dat die negatieve gedachten in de weg staan. Men weet ten diepste niet waar seksualiteit voor is en er is veel angst om met seksualiteit te experimenteren. Met onze eerste challenge bijvoorbeeld deden 545 vrouwen mee. Hiermee willen we aangeven dat we denken dat dit slechts het topje van de ijsberg is. Met donaties kunnen we veel meer christenen bereiken.

Het is fantastisch als we met donaties flink extra aan de weg kunnen timmeren. We hebben vier doneer items gecreëerd:

  1. PR Social Media. We hebben goede resultaten met PR via social media zoals Facebook advertenties. Mensen reageren daarop en stellen vragen. We kunnen de doelgroepen specificeren zodat advertenties door de juiste mensen gezien worden.
  2. PR klassiek. Een advertentie in Visie, Eva of andere christelijke bladen heeft enorme impact. Juist omdat we positief en helder over seksualiteit spreken valt het veel mensen op. Een kwart advertentie kost al snel € 450,-
  3. Boek. Mijn eerste boek Zintimiteit is in overleg met de uitgever Royal Jongbloed een positief en inspirerend boek geworden dat bovengemiddeld goed loopt. Ik werk aan plannen voor een tweede boek. Ook weer een positief, bemoedigend en inzichtgevend boek. Ik merk tijdens coachingsgesprekken dat men veel behoefte heeft aan een positieve en ondersteunende uitleg. Ik hoop dat ook dit nieuwe boek een doorbraak zal betekenen op seksueel vlak voor vele christenen. Waarom doneren voor een boek? Uitgevers zijn gevoelig voor een financiële injectie.
  4. Algemeen. Een algemene donatie betekent dat wij als ontvanger mogen kiezen voor welke van de bovengenoemde drie items we het gaan gebruiken.

Vervolg:

  • We zijn enorm blij met elk donatiebedrag, maar bij een minimale donatie van € 100,- kan ik  mijn boek Zintimiteit toezenden. Daarom graag NAW gegevens invullen. Vermeld bij je donatie naam, adres en e-mail of e-mail dit apart via het contactformulier.
  • Bedrijven kunnen bij een substantiële donatie (minimaal € 1000,-) gratis een jaar adverteren op mijn homepage.

Doneren:

  • Donaties en donateurs blijven anoniem en worden niet bekend gemaakt door ons.
  • Er kan ook rechtstreeks gedoneerd worden aan Counseling Angenent, NL65ABNA0612021084, Utrecht.

Vragen of ideeën graag via het contactformulier.

Naam*

Bedrijfsnaam

E-mailadres*

Adres

Postcode

Plaats

Land

Project

Bericht

Bedrag *