Bevrijding 2

bevrijding

In mijn vorige blog ‘Opnieuw beginnen’ pleitte ik ervoor om onze seksualiteit opnieuw op te bouwen en als uitgangspunt te nemen het startpunt van seksualiteit, namelijk de verklaring van God dat de mens, inclusief seksualiteit ‘heel mooi’ is. (Genesis 1:31 BGT).

Een feest? 

Ik ben christen en daarom vind ik het ongelooflijk bizar dat juist onze theologie (de basis van ons geloof en handelen) van iets ‘heel moois’ iets ‘heel slechts’ heeft gemaakt. In plaats van seks te leren vieren is het in het verleden gekoppeld aan schuld en schaamte, tot op de dag van vandaag. En we kunnen seks gekoppeld aan schuld/schaamte niet zomaar veranderen, hoewel we inmiddels weten dat hier geen Bijbelse grond voor is. Theologie (dus ons geloof) veranderen is altijd moeilijk, maar het kan wel.

Slavernij

Kijk maar naar onze veranderde opstelling ten aanzien van slavernij. In bepaalde perioden meende men in het Oude testament een rechtvaardiging te zien voor het nemen en houden van slaven. Een van de meest invloedrijkste teksten was de vervloeking van Cham. Men zag hierin de betekenis dat de zwarte Afrikaanse bevolking voor de slavernij bestemd was. (Genesis 9:25-27 BGT). Merkwaardig zeggen we nu, want niet Cham werd vervloekt maar zijn zoon Kanaän. Met dit verhaal wilde de Bijbelschrijver legitimeren waarom de Kanaänieten, die te midden van de Israëlieten leefden, tot slaven waren gemaakt van Sem en Jafet. Het gaat niet over Afrika of zwarte mensen!

Interpretatiedraai

Nu komt het. Niet deze Bijbeltekst uit Genesis 9 is de oorzaak van de onderdrukking van zwarte mensen, maar deze Bijbeltekst is erbij gehaald om een bepaalde situatie te rechtvaardigen. Daarvoor moest wel een enorme interpretatiedraai gemaakt worden en dat deed men dan ook:

  1. Men sprak steeds over de vervloeking van Cham in plaats van over de vervloeking van Kanaän. Hoe vaker je een bepaalde interpretatie herhaald des te groter de kans dat interpretatie ‘waarheid’ wordt. Er zijn maar weinig christenen die je tegenspreken als je zegt dat Cham is vervloekt.
  2. Tijdens de vervloeking van Cham kreeg Cham een zwarte huidskleur. Dat staat niet in de Bijbel maar Cham is in de loop der jaren steeds ‘zwarter’ geworden. Een van de oorzaken is Genesis 10:6 waar Cham de stamvader blijkt te zijn van Kus en Misraim (Ethiopie en Egypte). In de Bijbel is er geen discriminerend kleurbesef, maar in de loop der eeuwen is Cham door deze tekst inmiddels de stamvader van alle zwarte mensen geworden.

Het twijfelachtige principe is: Bijbelteksten worden erbij gehaald om een breed gedragen mening te onderstrepen. Dat deze mening onterecht is weten we niet meer want het is al zo vaak verteld dat deze mening ‘de waarheid’ is geworden.

Masturbatie

Een verbod op masturbatie bijvoorbeeld wordt in de Bijbel niet gegeven. Toch ervaart men masturbatie, weet ik uit vele gesprekken, als on-Bijbels. Ook hier moeten interpretatie draaiingen gemaakt worden:

  1. Het verhaal van Onan wordt gebruikt. Het verhaal van Onan gaat niet over masturbatie maar over coïtus interruptus (voor de slotzang de ‘kerk’ uit).
  2. Masturbatie is egoïstisch. Maar dat is een orgasme ook.
  3. Masturbatie (dus orgasme) mag alleen binnen het huwelijk. Dat staat nergens in de Bijbel maar is een aanname in een reeks van uitleggingen dat seks alleen mag plaatsvinden binnen het huwelijk.

Bevrijding

Debra Hirsch zegt in haar boek Redeeming Sex: “In marrying sexuality to fear, shame and guilt, we have not only tainted God’s gracious gift we have imprisoned [God’s] people.”

(Vertaling: “Met de koppeling tussen seks en angst, schaamte en schuld, hebben we niet alleen Gods genadige gift besmet maar hebben we ook [God’s] mensen gevangen genomen.).

Door met elkaar open en zonder veroordeling te praten over God’s geschenk, een heel mooi geschenk, bevrijden we ons uit de door onszelf gebouwde gevangenis. We hebben een lange weg te gaan, maar met als uitgangspunt dat ‘Intimiteit, erotiek en seksueel genot zijn bedacht door God’ gaan er vele christenen genezen worden van seksuele schuld en schaamte.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.